PECOPOS 2000

Soluție POS omologată fiscal destinată stațiilor de distribuție carburanți

Sistemul reprezintă o soluție modernă și performantă şi acoperă integral cerinţele unei stații de carburanți privind activitatea de vânzare, gestiune şi transfer de date.